Bài viết mới

Dự Án Điện Năng Lượng Mặt Trời

2,17 MWp, PPA Nhựa Duy Tân, Bình Dương

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2023 Công suất:2,17 MWp Giảm CO2: 2,550 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Bến Cát, Bình Dương Chi tiết dự ánThiết bị chính 3.289 tấm pin mặt trời Canadian 660W hiệu suất cao. 16 bộ inverter SMA 110kW. [...]

8,19 MWp, PPA Golden Victory, Nam Định

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2021 & 2023 Công suất:8,19 MWp Giảm CO2: 7,100 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Nghĩa Hưng, Nam Định Chi tiết dự ánThiết bị chính 14.488 tấm pin năng lượng mặt trời 60 bộ inverter Hệ thống khung [...]

2,23MWp, PPA Kềm Nghĩa, Củ Chi

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA Thời gian:2023 Công suất:2,23MWp Giảm CO2: 2,650 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Củ Chi Chi tiết dự ánThiết bị chính 3.720 tấm pin năng lượng mặt trời Canadian 600Wp hiệu suất cao 16 bộ inverter 110kW của SMAĐôi nét về dự [...]

1,23MWp, Tetra Pak, Bình Dương

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2023 Công suất:1,23 MWp Giảm CO2: 1,450 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Bình Dương Chi tiết dự ánThiết bị chính 2272 tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 540W 10 bộ hòa lưới Huawei 100kWĐôi nét về dự án [...]

1MWp, EPC Việt Nam Nippon Seiki, Hà Nội

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2023 Công suất:1 MWp Giảm CO2: 850 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Sóc Sơn, Hà Nội Chi tiết dự ánThiết bị chính 1.667 tấm pin năng lượng mặt trời Canadian 600W 8 bộ inverter SMA Sunny Tripower CORE 2 công [...]

1 MWp, PPA – O&M Radiant, Bình Phước

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement Thời gian:2020 Công suất:1 MWp Giảm CO2: 1,200 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Chơn Thành, Bình Phước Chi tiết dự ánThiết bị chính 2.023 tấm pin năng lượng mặt trời Trina 495Wp hiệu suất cao 8 bộ hòa [...]

2,04 MWp, PPA Sợi Đà Lạt DWS, Lâm Đồng

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA Thời gian:2022 Công suất: 2,04 MWp Giảm CO2: 2,700 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Đà Lạt, Lâm Đồng Chi tiết dự ánThiết bị chính 3456 tấm pin năng lượng mặt trời Canadian 590W hiệu suất cao 16 bộ Hòa lưới SMA [...]

3,39 MWp, PPA Vinamilk Mega, Bình Dương

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2022 Công suất:3,39 MWp Giảm CO2: 4,000 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Bến Cát, Bình Dương Chi tiết dự ánThiết bị chính 7542 tấm pin năng lượng mặt trời Longi hiệu suất cao 27 bộ Hòa lưới [...]

2MWp, PPA Đông Nam Việt, Bình Dương

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2020 Công suất:2MWp Giảm CO2: 2,350 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Bến Cát, Bình Dương Chi tiết dự ánThiết bị chính 4.554 pin năng lượng mặt trời Longi 435 Wp hiệu suất cao 28 bộ hòa lưới [...]

2 MWp, EPC – O&M Ba Trinh, Bình Thuận

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:2MWp Giảm CO2: 2,600 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Tuy Phong, Bình Thuận Chi tiết dự ánThiết bị chính 4608 tấm pin năng lượng mặt trời LG 450Wp hiệu suất cao 24 bộ Hòa lưới SMA 75KW Hệ [...]

2,22 MWp PPA, Kim Đức, Long An

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2021 Công suất:2,22 MWp Giảm CO2: 2,600 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Bến Lức, Long An Chi tiết dự ánThiết bị chính 4937 tấm pin năng lượng mặt trời LONGi 450Wp hiệu suất cao 8 bộ lưới [...]

3MWp, EPC – O&M Hoa Nắng, Thái Dương, Hồ Bảo Anh, Bình Dương

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:3 MWp Giảm CO2: 3,550 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Dầu Tiếng, Bình Dương Chi tiết dự ánThiết bị chính 6.804 tấm pin năng lượng mặt trời LG 450Wp hiệu suất cao 42 bộ hòa lưới ARM Solar [...]

1,2 MWp, PPA – O&M Eclat, Vũng Tàu

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2021 Công suất:1,2 MWp Giảm CO2: 1,400 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Bà Rịa-Vũng Tàu Chi tiết dự ánThiết bị chính 2682 tấm pin năng lượng mặt trời mono TRINA Solar 450Wp hiệu suất cao 9 bộ [...]

1MWp, PPA – O&M GreenTG, Tiền Giang

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2020 Công suất:1 MWp Giảm CO2: 1,200 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Châu Thành, Tiền Giang Chi tiết dự ánThiết bị chính 2.240 tấm pin năng lượng mặt trời LG 450Wp hiệu suất cao 8 bộ hòa [...]

1,17 MWp, PPA – O&M Gỗ Tây Ninh, Tây Ninh

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2020 Công suất:1,172 MWp Giảm CO2: 1,400 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Gò Dầu, Tây Ninh Chi tiết dự ánThiết bị chính 2605 tấm pin năng lượng mặt trời LG 450W hiệu suất cao 6 bộ Hòa [...]

500 kWp, PPA – O&M REGA Việt Nam, Bình Dương

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2021 Công suất:500 kWp Giảm CO2: 600 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Bình Dương Dự án lắp điện mặt trời 427 kWp, PPA– O&M Cao su Việt Roll, Long An Dự án lắp điện mặt trời 510 [...]

1,13 MWp, PPA – O&M Nafoco, Nam Định

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2020 Công suất:1,13 MWp Giảm CO2: 980 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Nam Định Chi tiết dự ánThiết bị chính 2.520 tấm quang điện LG hiệu suất cao 12 bộ inverter thương hiệu Đức SMA Hệ thống [...]

1 MWp, PPA – O&M Total Men Chuen, Đồng Nai

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2020 Công suất:1 MWp Giảm CO2: 1,150 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Trảng Bom, Đồng Nai Chi tiết dự ánThiết bị chính 2.348 tấm pin năng lượng mặt trời Jinko 405W hiệu suất cao 9 bộ hòa [...]

1 MWp, EPC Mầm Nắng, Ninh Thuận

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:1 MWp Giảm CO2: 1,300 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Thuận Nam, Ninh Thuận Chi tiết dự ánThiết bị chính 2820 tấm pin năng lượng mặt trời LG hiệu suất cao 16 bộ Hòa lưới ARMSolar 60 KW [...]

1 MWp, EPC – O&M May SG3, Đồng Nai

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:1 MWp Giảm CO2: 1,150 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Nhơn Trạch, Đồng Nai Chi tiết dự ánThiết bị chính 2820 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao 10 bộ hòa lưới ABB 100kW Hệ thống [...]

1 MWp, PPA – O&M Vinamilk, Bình Dương

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2020 Công suất:1 MWp Giảm CO2: 1,150 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Bến Cát, Bình Dương Chi tiết dự ánThiết bị chính 2210 tấm pin năng lượng mặt trời Longi 450Wp hiệu suất cao 12 bộ Hòa [...]

1,45 MWp, PPA – O&M Lạc Long, Long An

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2020 Công suất:1,45MWp Giảm CO2: 1,700 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Cần Giuộc, Long An Chi tiết dự ánThiết bị chính 2.936 tấm pin năng lượng mặt trời Trina 495W hiệu suất cao 17 bộ Hòa lưới [...]

889 kWp, PPA – O&M Nhựa Mekong, Tiền Giang

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2020 Công suất:889 KWp Giảm CO2: 1,050 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Tiền Giang Chi tiết dự ánThiết bị chính 1.998 tấm pin năng lượng mặt trời Trina 450Wp hiệu suất cao 10 bộ Hòa lưới SMA [...]

861 kWp, PPA – O&M TNI King Coffee, Bình Dương

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2020 Công suất:861 kWp Giảm CO2: 1,000 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Tân Uyên, Bình Dương Chi tiết dự ánThiết bị chính 1.980 tấm pin năng lượng mặt trời Longi 435Wp hiệu suất cao 10 bộ Hòa [...]

806 kWp, EPC Điện Lực Phú Quý, Bình Thuận

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2021 Công suất:806 kWp Giảm CO2: 1,000 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Phú Quý, Bình Thuận Chi tiết dự ánThiết bị chính 2.121 tấm pin mặt trời AXITEC hiệu suất cao 12 bộ inverter ABB Hệ thống khung phụ trợ [...]

800 kWp, PPA – O&M Cao Su Thái Dương, Bình Dương

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2020 Công suất:800 kWp Giảm CO2: 950 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Bình Dương Chi tiết dự ánThiết bị chính 1.856 tấm pin năng lượng mặt trời Longi 435Wp hiệu suất cao 6 bộ hòa lưới SMA [...]

769 kWp, PPA – O&M Nhựa Mekong, Bến Tre

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2020 Công suất:769 kWp Giảm CO2: 900 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Bến Tre Chi tiết dự ánThiết bị chính 1728 tấm pin năng lượng mặt trời Trina 450Wp hiệu suất cao 8 bộ Hòa lưới SMA [...]

650 kWp, EPC Sonova, Bình Dương

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2021 Công suất:650 kWp Giảm CO2: 770 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Thuận An, Bình Dương Dự án lắp hệ thống điện mặt trời 1,13 MWp, PPA – O&M Nafoco, Nam Định Dự án lắp hệ thống điện mặt trời [...]

510 kWp, PPA – O&M Nam Lê, Đồng Nai

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2020 Công suất:510 kWp Giảm CO2: 600 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Vĩnh Cửu, Đồng Nai Chi tiết dự ánThiết bị chính 1172 tấm pin năng lượng mặt trời Longi 435Wp hiệu suất cao 7 bộ hòa [...]

425 kWp, EPC Đỉnh Thép, Hồ Chí Minh

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:425 kWp Giảm CO2: 500 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Dự án lắp hệ thống điện mặt trời 500 kWp, PPA – O&M REGA Việt Nam, Bình Dương Dự án lắp hệ [...]

420 MWp, Nhà máy điện mặt trời hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh

Dự án lắp hệ thống điện mặt trời 420 MWp Nhà máy Điện Mặt Trời lớn nhất Việt Nam thời điểm 2018. - Lắp đặt trên vùng bán ngập của hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh diện tích gần 500 héc ta, công suất hơn 420 MWp, giá trị hơn 9000 tỷ đồng. - Vũ Phong Energy là đơn vị thi công [...]

427 kWp, PPA – O&M Cao su Việt Roll, Long An

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2020 Công suất:427 kWp Giảm CO2: 500 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Đức Hòa, Long An Chi tiết dự ánThiết bị chính 960 tấm pin năng lượng mặt trời Longi Solar 445Wp hiệu suất cao 5 bộ [...]

298 kWp, PPA – O&M Lọc Khí Việt, Bình Dương

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2020 Công suất:298 kWp Giảm CO2: 350 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Bến Cát, Bình Dương Chi tiết dự ánThiết bị chính 684 tấm pin năng lượng mặt trời Longi 435Wp hiệu suất cao 4 bộ hòa [...]

280 kWp, EPC Điện Lực Miền Trung, Đà Nẵng

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2018 Công suất:280 kWp Giảm CO2: 300 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Hải Châu, Đà Nẵng Dự án lắp điện năng lượng mặt trời 280 kWp, EPC Điện Lực Miền Trung, Đà Nẵng. Được lắp đặt với pin năng lượng [...]

463 kWp, Coats Phong Phú, Hồ Chí Minh

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:Thi công Thời gian:2019 Công suất:463 kWp Giảm CO2: 550 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Quận 9, Hồ Chí Minh Chi tiết dự ánThiết bị chính 1188 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao Bộ hòa lưới chất lượng cao [...]

271 kWp, PPA – O&M Mirae, Bình Dương

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2020 Công suất:271 kWp Giảm CO2: 300 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Thuận An, Bình Dương Chi tiết dự ánThiết bị chính 624 tấm pin năng lượng mặt trời Longi 435Wp hiệu suất cao 4 bộ Hòa [...]

250 kWp, EPC Z751, Đồng Nai

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2018 Công suất:250 kWp Giảm CO2: 300 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Biên Hòa, Đồng Nai Chi tiết dự ánThiết bị chính 708 tấm pin năng lượng mặt trời LG 355Wp hiệu suất cao 2 bộ hòa lưới ABB 100KW [...]

126 kWp, EPC VCN, Khánh Hòa

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:126 kWp Giảm CO2: 150 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Nha Trang, Khánh Hòa Chi tiết dự ánThiết bị chính 350 tấm pin năng lượng mặt trời LG 360Wp hiệu suất cao 2 bộ Hòa lưới ARMSolar 60KW [...]

218 kWp, PPA – O&M An Bình, Hồ Chí Minh

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2021 Công suất:218 kWp Giảm CO2: 250 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Tp. Hồ Chí Minh Chi tiết dự ánThiết bị chính 1.444 tấm pin năng lượng mặt trời LG 450Wp hiệu suất cao 2 bộ Hòa [...]

252 kWp, PPA – O&M Mirae, Hưng Yên

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:PPA (Power Purchase Agreement) Thời gian:2021 Công suất:252 kWp Giảm CO2: 220 Tấn CO2/năm Tính toán theo hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2021 Địa điểm:Yên Mỹ, Hưng Yên Dự án lắp hệ thống lắp điện mặt trời 1,13 MWp, PPA – O&M Nafoco, Nam Định Dự án lắp hệ [...]

50 kWp, EPC Chi Cục Hải Quan Hồng Ngự, Đồng Tháp

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:50 kWp Địa điểm:Hồng Ngự, Đồng Tháp Chi tiết dự ánThiết bị chính 126 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao 400Wp 1 bộ hòa lưới 50kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 nămĐôi nét về [...]

45 kWp, EPC Gemma, Đà Nẵng

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:45 kWp Địa điểm:Sơn Trà, Đà Nẵng Chi tiết dự ánThiết bị chính 126 tấm pin năng lượng mặt trời LG 360W hiệu suất cao 1 bộ hòa lưới ARM Solar 50kW 3 pha Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế [...]

68 kWp, EPC Quảng Đông, Đà Nẵng

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:68 kWp Địa điểm:Hải Châu, Đà Nẵng Chi tiết dự ánThiết bị chính 190 tấm pin năng lượng mặt trời LG 360Wp hiệu suất cao 1 bộ Hòa lưới ARMSolar 60KW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 nămĐôi [...]

70 kWp, EPC doanh nghiệp, Hà Nội

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2017 Công suất:70 kWp Địa điểm:TP. Hà Nội Chi tiết dự ánThiết bị chính Pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao Hòa lưới ARM Solar Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 nămĐôi nét về dự án Dự án điện [...]

49 kWp, EPC doanh nghiệp, Bình Dương

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:49 kWp Địa điểm:Thuận An, Bình Dương Dự án lắp điện mặt trời 49 kWp, EPC doanh nghiệp, Bình Dương. Được lắp đặt với 114 tấm pin năng lượng mặt trời 435Wp hiệu suất cao cùng 1 bộ hòa lưới inverter 60kW do Vũ Phong Energy Group thi công lắp [...]

2×50 MWp, Nhà máy điện mặt trời Mộc Bài, Tây Ninh

Vũ Phong Energy Group là đơn vị thi công nhà máy Điện Năng Lượng Mặt Trời Mộc Bài tại Tây Ninh có công suất 2x50MWp được lắp đặt bởi 300.000 tấm pin mặt trời công suất 325Wp.

250 +75 MWp, Nhà máy điện mặt trời Bim 2, Ninh Thuận

Nhà máy điện mặt trời Bim 2 Vũ Phong Energy Group là đơn vị tham gia thi công và hiện đang thực hiện O&M nhà máy Điện Năng Lượng Mặt Trời Bim 2 tại Thuận Nam, Ninh Thuận có tổng công suất 250 MWp, tổng vốn đầu tư 4.979 tỷ đồng.

325 MWp, Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong, Bình Thuận

Dự án lắp hệ thống điện mặt trời 325 MWp Vũ Phong Energy Group là đơn vị thi công một phần nhà máy điện năng lượng mặt trời Hồng Phong tại Bình Thuận có công suất 325 MWp. Dự án này là một bước đột phá trong việc sử dụng năng lượng tái tạo tại Việt Nam, đồng thời đóng [...]

50 MWp, Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo, Bình Thuận

Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo Vũ Phong Energy là đơn vị thi công nhà máy Điện Năng Lượng Mặt Trời Vĩnh Hảo tại Bình Thuận có công suất 50 MWp.

40 MWp, Nhà máy điện mặt trời Mũi Né, Bình Thuận

Nhà máy điện mặt trời Mũi Né Vũ Phong Energy Group là đơn vị thi công nhà máy Điện Năng Lượng Mặt Trời Mũi Né tại TP. Phan Thiết, Bình Thuận có tổng công suất 40 MWp, diện tích khoảng 50ha với tổng số vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng được lắp đặt bởi 110,000 tấm pin năng lượng mặt [...]

50 MWp, Nhà máy điện mặt trời Bitexco, Ninh Thuận

Nhà máy điện mặt trời 50 MWp Vũ Phong Energy Group là đơn vị thi công nhà máy điện năng lượng mặt trời Bitexco tại Ninh Thuận có công suất 50 MWp. Xem thêm Dự án lắp hệ thống điện mặt trời 650 kWp, EPC Sonova, Bình Dương Dự án lắp hệ thống điện mặt trời 252 kWp, PPA - [...]

80 kWp, EPC Á Châu, Bình Dương

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:80 kWp Địa điểm:Dĩ An, Bình Dương Chi tiết dự ánThiết bị chính 224 tấm pin năng lượng mặt trời LG 360Wp hiệu suất cao 1 bộ Hòa lưới ARMSolar 60KW + 1 bộ Hòa lưới ARMSolar 20KW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao [...]

72 kWp, EPC Chi Cục Hải Quan Tân Hồng, Đồng Tháp

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:72 kWp Địa điểm:Tân Hồng, Đồng Tháp Chi tiết dự ánThiết bị chính 180 tấm pin năng lượng mặt trời 400Wp hiệu suất cao 1 bộ hòa lưới 25kW + 1 bộ hòa lưới 50KW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết [...]

49 kWp, EPC Nhựa Thái Dương, Bình Dương

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:49 kWp Địa điểm:Bình Dương Chi tiết dự ánThiết bị chính 114 tấm pin năng lượng mặt trời Longi 435Wp hiệu suất cao 1 bộ hòa lưới ARM Solar 60kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm Đôi [...]

40 kWp, EPC Điện Lực Xuân Lộc, Đồng Nai

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:40 kWp Địa điểm:Xuân Lộc, Đồng Nai Chi tiết dự ánThiết bị chính 108 tấm pin năng lượng mặt trời 370Wp hiệu suất cao 2 bộ Hòa lưới SMA 20KW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm Đôi [...]

68 kWp, EPC Đảo Nổi, Đà Nẵng

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:68 kWp Địa điểm:Đảo Nổi, Đà Nẵng Chi tiết dự ánThiết bị chính 190 tấm pin năng lượng mặt trời LG 360Wp hiệu suất cao 1 bộ Hòa lưới ARMSolar 60KW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 nămĐôi [...]

46 kWp, EPC doanh nghiệp, Đà Nẵng

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:46 kWp Địa điểm:Hòa Vang, Đà Nẵng Chi tiết dự ánThiết bị chính 126 tấm pin năng lượng mặt trời LG 360Wp hiệu suất cao 1 bộ hòa lưới ARM Solar 50kW 3 phase Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế [...]

43 kWp, EPC Nam Việt Á, Đà Nẵng

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:43 kWp Địa điểm:Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Chi tiết dự ánThiết bị chính 120 tấm pin năng lượng mặt trời LG hiệu suất cao 1 bộ Hòa lưới ARMSolar 60 KW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 [...]

50 MWp, Nhà máy điện mặt trời Adani, Ninh Thuận

Vũ Phong Energy Group là đơn vị thi công nhà máy điện năng lượng mặt trời ADANI tại Ninh Thuận có công suất 50MWp. Xem thêm Dự án lắp hệ thống điện mặt trời 500 kWp, PPA - O&M REGA Việt Nam Dự án lắp hệ thống điện mặt trời 806 kWp, EPC Điện Lực Phú Quý, Bình Thuận Dự [...]

5 kWp, EPC hộ gia đình, Cần Thơ

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:5 kWp Địa điểm:Cái Răng, TP.Cần Thơ Chi tiết dự ánThiết bị chính 16 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao LG 315Wp 1 bộ hòa lưới ARMSolar 5kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm [...]

Trạm Sạc Năng Lượng Mặt Trời Trường Học Vũng Tàu

Đối tượng: Doanh nghiệp và tổ chức trường học Thời gian: 2017 Công suất : 1000W Thành Phố: Vũng Tàu Tình trạng: Hoàn thành

Hệ Thống Bơm Nước Điện Mặt Trời 15HP – Đồng Nai

Đối tượng: Hộ gia đình Thời gian: 2018 Công suất: 15HP Thành Phố: Đồng Nai Tình trạng: Hoàn thành

Trạm Sạc Năng Lượng Mặt Trời tại đại học RMIT

Đối tượng: Doanh nghiệp và tổ chức Thời gian: 2016 Công suất : 1200W Thành Phố: Hồ Chí Minh Tình trạng: Hoàn thành Video Dự Án

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 12KW – VŨNG TÀU

Đối tượng: Hộ gia đình Thời gian: 2015 Công suất: 12000W Thành Phố: Vũng Tàu Trạng Thái: Hoàn thành Video Dự Án

10 kWp, EPC hộ gia đình, Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:10 kWp Địa điểm:Bà Rịa-Vũng Tàu Chi tiết dự ánThiết bị chính 28 tấm pin năng lượng mặt trời 370Wp hiệu suất cao 2 bộ Hòa lưới ARMSolar 5KW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm Đôi nét [...]

EPC hộ gia đình 10kWp – Bình Dương

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:5 kWp Địa điểm:Thủ Dầu Một, Bình Dương Chi tiết dự ánThiết bị chính 28 tấm pin năng lượng mặt trời LG 360W hiệu suất cao 2 bộ hòa lưới ARM Solar 5kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên [...]

10 kWp, EPC hộ gia đình, Cần Thơ

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:10 kWp Địa điểm:Cái Răng, Cần Thơ Chi tiết dự ánThiết bị chính 32 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao LG 315Wp 2 bộ hòa lưới ARM Solar 5kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 [...]

10 kWp, EPC hộ gia đình, Bạc Liêu

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:10 kWp Địa điểm:Hòa Bình, Bạc Liêu Chi tiết dự ánThiết bị chính 28 tấm pin năng lượng mặt trời LG 360Wp hiệu suất cao 2 bộ hòa lưới ARM Solar 5kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 [...]

6 kWp, EPC căn nhà mẫu LDG, Cần Thơ

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:6 kWp Địa điểm:Cần Thơ Chi tiết dự ánThiết bị chính 18 tấm pin năng lượng mặt trời LG 375Wp hiệu suất cao 1 bộ hòa lưới ARM Solar 6KW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm Đôi [...]

10 kWp, EPC hộ gia đình, Long An

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:10 kWp Địa điểm:Tân An, Long An Chi tiết dự ánThiết bị chính 28 tấm pin năng lượng mặt trời 360Wp LG hiệu suất cao 2 bộ hòa lưới ARM Solar 5kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 [...]

10 kWp, EPC hộ gia đình, Long An

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:10 kWp Địa điểm:Tân An, Long An Chi tiết dự ánThiết bị chính 28 tấm pin năng lượng mặt trời 360Wp LG 2 bộ hòa lưới ARM Solar 5kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm Đôi nét [...]

Đèn đường năng lượng mặt trời 174 Trụ – An Giang

Đối tượng: Doanh Nghiệp và Tổ chức Thời gian: 2018 Thành phố: An Giang Tình trạng: Hoàn thành

20 kWp, EPC La Plancha, Hồ Chí Minh

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2018 Công suất:20 kWp Địa điểm:TP. Hồ Chí Minh Chi tiết dự ánThiết bị chính Pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao Bộ hòa lưới ARM Solar Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm Dự án lắp hệ thống [...]

48 kWp, EPC Điện Lực Bình Tân, Vĩnh Long

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:48 kWp Địa điểm:Bình Tân, Vĩnh Long Chi tiết dự ánThiết bị chính 130 tấm pin năng lượng mặt trời 370Wp hiệu suất cao 2 bộ hòa lưới SMA 25kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 nămĐôi nét [...]

3 kWp, EPC hộ gia đình, Long An

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2018 Công suất:3 kWp Địa điểm:Long An Dự án lắp hệ thống điện mặt trời 10 kWp, EPC hộ gia đình, Long An Dự án lắp hệ thống điện mặt trời 27 kWp, EPC Điện lực Vĩnh Long, Vĩnh Long Chi tiết dự ánThiết bị chính Pin năng lượng mặt trời hiệu [...]

3 kWp, EPC hộ gia đình, Đồng Nai

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:3 kWp Địa điểm:Biên Hoà, Đồng Nai Chi tiết dự ánThiết bị chính 10 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao LG 295Wp 1 bộ hòa lưới ARMSolar 3kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm [...]

20 kWp, EPC hộ gia đình, Hồ Chí Minh

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2017 Công suất:20 kWp Địa điểm:TP. Hồ Chí Minh Chi tiết dự ánThiết bị chính Tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao Hòa lưới chất lượng cao Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm Dự án lắp hệ [...]

10 kWp, EPC hộ gia đình, Hồ Chí Minh

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:10 kWp Địa điểm:Quận 7, TP. Hồ Chí Minh Chi tiết dự ánThiết bị chính 28 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao LG 355Wp Hòa lưới ARM Solar Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 nămĐôi [...]

30 kWp, EPC hộ gia đình, Bạc Liêu

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:30 kWp Địa điểm:Thành Phố Bạc Liêu Chi tiết dự ánThiết bị chính 96 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao LG 315Wp 1 bộ hòa lưới ARMSolar 30kW 3 pha Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên [...]

22 kWp, EPC hộ gia đình, Hồ Chí Minh

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:22 kWp Địa điểm:Quận 1, Hồ Chính Minh Chi tiết dự ánThiết bị chính 55 tấm pin năng lượng mặt trời Hanwha QCell 400Wp hiệu suất cao 1 bộ hòa lưới ABB 20kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên [...]

Đèn đường năng lượng mặt trời – 8 Trụ – Đồng Nai

Đối tượng: Doanh Nghiệp và Tổ chức Thời gian: 2017 Thành phố: Đồng Nai Tình trạng: Hoàn thành

20 kWp, EPC hộ gia đình, Hồ Chí Minh

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:20 kWp Địa điểm:Củ Chi, Hồ Chí Minh Chi tiết dự ánThiết bị chính 45 tấm pin năng lượng mặt trời 435Wp Longi hiệu suất cao 1 bộ hòa lưới ARM Solar 30kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên [...]

20 kWp, EPC hộ gia đình, Đà Nẵng

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2018 Công suất:20 kWp Địa điểm:Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Chi tiết dự ánThiết bị chính 52 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao LG 400Wp 1 bộ hòa lưới ARMSolar 20kWp 3 pha Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế [...]

10 kWp, EPC hộ gia đình, Đồng Nai

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:10 kWp Địa điểm:Thống Nhất, Đồng Nai Chi tiết dự ánThiết bị chính 32 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao LG 315Wp 2 bộ hòa lưới tough ARMSolar 5kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 [...]

3 kWp, EPC hộ gia đình, Tiền Giang

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:3 kWp Địa điểm:Châu Thành, Tiền Giang Chi tiết dự ánThiết bị chính 10 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao LG 315Wp 1 bộ hòa lưới ARMSolar 3kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 nămĐôi [...]

10 kWp, EPC hộ gia đình, Vũng Tàu

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:10 kWp Địa điểm:Phường 5, TP. Vũng Tàu Chi tiết dự ánThiết bị chính 28 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao 360Wp 1 bộ hòa lưới ARMSolar 10 kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 [...]

10 kWp, EPC hộ gia đình, Vũng Tàu

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:10 kWp Địa điểm:TP. Vũng Tàu Chi tiết dự ánThiết bị chính 34 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao LG 295Wp 1 bộ hòa lưới ARMSolar 10kW 3 pha Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 [...]

30 kWp, EPC hộ gia đình, Bình Định

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:30 kWp Địa điểm:Quy Nhơn, Bình Định Chi tiết dự ánThiết bị chính 84 tấm pin năng lượng mặt trời LG 360Wp hiệu suất cao 1 bộ Hòa lưới ARMSolar 30KW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm [...]

27 kWp, EPC Điện lực tại Vĩnh Long

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:27 kWp Địa điểm:Vũng Liêm, Vĩnh Long Chi tiết dự ánThiết bị chính 78 tấm pin năng lượng mặt trời 350Wp hiệu suất cao 1 bộ hòa lưới SMA 25kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm Đôi [...]

20 kWp, EPC hộ gia đình, Tây Ninh

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:20 kWp Địa điểm:Tây Ninh Dự án lắp hệ thống điện mặt trời 1 MWp, MWp – O&M GreenTG, Tiền Giang Dự án lắp hệ thống điện mặt trời 20 kWp, EPC hộ gia đình, Đồng Nai Dự án lắp hệ thống điện mặt trời 5 kWp, EPC hộ gia [...]

30 kWp, EPC Cấp nước Bạc Liêu

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:30 kWp Địa điểm:Bạc Liêu Chi tiết dự ánThiết bị chính 96 tấm pin năng lượng mặt trời LG 320Wp hiệu suất cao 1 bộ Hòa lưới ARM Solar 30KW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm Đôi [...]

10 kWp, EPC hộ gia đình, Vũng Tàu

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:10 kWp Địa điểm:Bà Rịa – Vũng Tàu Chi tiết dự ánThiết bị chính 30 tấm pin năng lượng mặt trời 360Wp LG hiệu suất cao 1 bộ hòa lưới ARM Solar 10kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên [...]

5 kWp, EPC hộ gia đình, Hồ Chí Minh

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:5 kWp Địa điểm:Quận 2, Hồ Chí Minh Chi tiết dự ánThiết bị chính 16 tấm pin quang điện hiệu suất cao LG 325Wp 1 bộ hòa lưới ARMSolar 5kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm Dự [...]

15 kWp, EPC hộ gia đình, Bình Dương

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:15 kWp Địa điểm:Thủ Dầu Một, Bình Dương Chi tiết dự ánThiết bị chính 44 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao 360Wp 3 bộ hòa lưới 5kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm Dự [...]

5 kWp, EPC hộ gia đình, Bến Tre

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:5 kWp Địa điểm:Ba Tri, Bến Tre Chi tiết dự ánThiết bị chính 16 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao LG 315Wp 1 bộ hòa lưới ARM Solar 5kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 [...]

9 kWp, EPC hộ gia đình, Hồ Chí Minh

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:9 kWp Địa điểm:Quận 7, TP. Hồ Chính Minh Chi tiết dự ánThiết bị chính 20 tấm pin năng lượng mặt trời LG 450Wp hiệu suất cao 1 bộ hòa lưới 10kW 3 phase SMA Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết [...]

15 kWp, EPC hộ gia đình, Đắk Lắk

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:15 kWp Địa điểm:Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Dự án lắp hệ thống điện mặt trời 5 kWp, EPC hộ gia đình tại Cái Răng Cần Thơ Dự án lắp hệ thống điện mặt trời 5 kWp, EPC hộ gia đình tại Q2, TPHCM Dự án lắp hệ thống điện [...]

20 kWp, EPC hộ gia đình, Đồng Nai

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:20 kWp Địa điểm:Trảng Bom, Đồng Nai Chi tiết dự ánThiết bị chính 69 tấm pin năng lượng mặt trời LG 295Wp hiệu suất cao 1 bộ hòa lưới ARM Solar 60kW – 3 phase Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết [...]

6 kWp, EPC hộ gia đình, Hà Nội

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2018 Công suất:6 kWp Địa điểm:TP. Hà Nội Chi tiết dự ánThiết bị chính Tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao Bộ Hòa lưới chất lượng cao Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm Dự án lắp hệ [...]

6 kWp, EPC hộ gia đình, Hồ Chí Minh

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:6 kWp Địa điểm:Bình Chánh, Hồ Chí Minh Chi tiết dự ánThiết bị chính 18 tấm pin năng lượng mặt trời 360Wp LG hiệu suất cao 1 bộ hòa lưới ARM Solar 6kW 3pha Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế [...]

6 kWp, EPC hộ gia đình, Đồng Nai

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:6 kWp Địa điểm:Biên Hòa, Đồng Nai Chi tiết dự ánThiết bị chính 17 tấm pin quang điện hiệu suất cao 360 Wp 1 bộ hòa lưới ARMSolar 6kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm Đôi nét [...]

6.5 kWp, EPC hộ gia đình, Hồ Chí Minh

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:6.5 kWp Địa điểm:Tân Phú, Hồ Chí Minh Chi tiết dự ánThiết bị chính 18 tấm pin quang điện hiệu suất cao LG 360Wp 1 bộ hòa lưới ARM Solar 6kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm [...]

5 kWp, EPC hộ gia đình, Tiền Giang

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:5 kWp Địa điểm:Cái Bè, Tiền Giang Chi tiết dự ánThiết bị chính 18 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao LG 295Wp Bộ hòa lưới SMA 5 KW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm [...]

5 kWp, EPC hộ gia đình, Khánh Hòa

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2021 Công suất:5 kWp Địa điểm:Nha Trang, Khánh Hòa Chi tiết dự ánThiết bị chính 14 tấm pin quang điện LG 360W hiệu suất cao 1 bộ hòa lưới ARM Solar 5kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm Dự [...]

15 kWp, EPC hộ gia đình, Hồ Chí Minh

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:15 kWp Địa điểm:Quận 8, TP. Hồ Chí Minh Chi tiết dự ánThiết bị chính 51 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao LG 295Wp 3 bộ hòa lưới 5kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 [...]

5 kWp, EPC hộ gia đình, Khánh Hòa

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:5 kWp Địa điểm:Ninh Hòa, Khánh Hòa Chi tiết dự ánThiết bị chính 14 tấm pin quang điện hiệu suất cao LG 360Wp 1 bộ hòa lưới ARM Solar 5kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm Dự [...]

5 kWp, EPC hộ gia đình, Hồ Chí Minh

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:5 kWp Địa điểm:Quận 8, TP. Hồ Chí Minh Chi tiết dự ánThiết bị chính 16 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao LG 315Wp 1 bộ hòa lưới ARMSolar 5kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên [...]

5 kWp, EPC hộ gia đình, Bình Dương

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:5 kWp Địa điểm:Thủ Dầu Một, Bình Dương Chi tiết dự ánThiết bị chính 16 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao LG 315Wp 1 bộ hòa lưới ARM Solar 5kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên [...]

3 kWp, EPC hộ gia đình, Lâm Đồng

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:3 kWp Địa điểm:Đà Lạt, Lâm Đồng Chi tiết dự ánThiết bị chính 18 tấm pin năng lượng mặt trời LG 360W hiệu suất cao 1 bộ hòa lưới ARM Solar 3KW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 [...]

5 kWp, EPC hộ gia đình, Hồ Chí Minh

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:5 kWp Địa điểm:Quận 2, Hồ Chí Minh Chi tiết dự ánThiết bị chính 14 tấm pin năng lượng mặt trời 360Wp LG hiệu suất cao 1 bộ hòa lưới SMA 5kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 [...]

3 kWp, EPC hộ gia đình, Hồ Chí Minh

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:3 kWp Địa điểm:Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh Chi tiết dự ánThiết bị chính 10 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao 325Wp 1 bộ hòa lưới ARMSolar 3kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 [...]

Hòa Lưới 3MWp – Đồng Nai

Thông Tin Tổng Thể Thời gian:2017 Công suất:3MWp Địa điểm:Đồng Nai Dự án lắp hệ thống điện mặt trời Hòa Lưới 3MWp tại Đồng Nai Vũ Phong Energy Group là nhà phát triển điện mặt trời chuyên nghiệp, doanh nghiệp năng lượng tái tạo hàng đầu tại Việt Nam. Vào năm 2017, Vũ Phong Energy Group đã thực hiện dự [...]

5 kWp, EPC hộ gia đình, Đà Nẵng

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2018 Công suất:5 kWp Địa điểm:Thành Phố Đà Nẵng Chi tiết dự ánThiết bị chính Pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao 1 bộ Hòa lưới ARM Solar 5KW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm Dự án lắp [...]

5 kWp, EPC hộ gia đình, Bình Dương

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2019 Công suất:5 kWp Địa điểm:Thuận An, Bình Dương Chi tiết dự ánThiết bị chính 16 tấm pin năng lượng mặt trời 320Wp hiệu suất cao 1 bộ Hòa lưới ARMSolar 5KW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm Dự [...]

Hệ thống điện mặt trời độc lập 5KW – PHÚ YÊN

Thời gian: 2016 Công suất: 5000W Thành phố: Phú Yên Tình trạng: Hoàn thành

Hệ thống điện mặt trời độc lập 5,4 kWp – Đồng Nai

Đối tượng: Doanh nghiệp và Tổ chức Thời gian : 2016 Công suất: 5400W Thành phố: Đồng Nai Tình trạng: Hoàn thành

Hệ Thống Hòa Lưới 5KW – Long An

Công suất: 5000W Thời gian: 2017 Địa điểm: Long An Xem thêm: Dự án lắp hệ thống điện mặt trời 5 kWp, EPC hộ gia đình, Bình Dương Dự án lắp hệ thống điện mặt trời 3 kWp, EPC hộ gia đình, Hồ Chí Minh Dự án lắp hệ thống điện mặt trời 5 kWp, EPC hộ gia đình, Đà Nẵng

2000 Wp, EPC điện mặt trời-Cần Thơ

Điện mặt trời Cần Thơ Đối tượng: Doanh nghiệp và Tổ chức Thời gian: 2015 Công suất: 2000W Thành phố: Cần Thơ Tình trạng: Hoàn thành

Hệ Thống Lắp điện mặt trời hòa lưới 13KW – Trường Sa

Đối tượng: Doanh nghiệp và tổ chức Công suất: 13000W Thời gian: 2017 Địa điểm: Trường Sa

5 kWp, EPC hộ gia đình, Hồ Chí Minh

Thông Tin Tổng Thể Loại dự án:EPC Thời gian:2020 Công suất:5 KWp Địa điểm:Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết dự ánThiết bị chính 14 tấm pin quang điện LG 360Wp hiệu suất cao 1 bộ hòa lưới ARM Solar 5kW Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 [...]

Trạm Sạc Năng Lượng Mặt Trời Trường Học Vũng Tàu

Trạm sạc năng lượng mặt trời Dự án hoàn thành tháng 2/2019, lắp đặt 7 trạm sạc năng lượng mặt trời tài các Trường học thuộc tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Mỗi trạm sạc sử dụng 4 tấm pin năng lượng mặt trời mono 280Wp, bộ hòa lưới dự phòng 2kw, hệ thống khung phụ trợ, ắc quy và dây [...]

Xe điện năng lượng mặt trời ở Long An

Đối tượng: Doanh nghiệp và Tổ chức Thời gian: 2017 Công suất : 620Wp x 2 xe Thành Phố: Long An Tình trạng: Hoàn thành

Đèn đường năng lượng mặt trời – Côn Đảo

Đối tượng: Doanh Nghiệp và Tổ chức Thời gian: 2017 Thành phố: Côn Đảo Tình trạng: Hoàn thành

Hệ thống điện mặt trời độc lập 5KW – THỪA THIÊN HUẾ

Dự án hoàn thành năm 2015. Công trình Doanh Nghiệp và Tổ chức lắp đặt hệ thống mặt trời 5000W tại Thừa Thiên Huế. Dự án sử dụng tấm pin mặt trời hiệu suất cao, hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm. Xem giá lắp đặt: https://vuphong.vn/dien-mat-troi/