Thông Tin Tổng Thể

Loại dự án:

BLT

Thời gian:

2021

Công suất:

252 KWp

Địa điểm:

Yên Mỹ, Hưng Yên

252-kwp-blt-om-mirae-hung-yen
252-kwp-blt-om-mirae-hung-yen

Chi tiết dự án

Thiết bị chính

561 tấm pin năng lượng mặt trời Longi 450Wp hiệu suất cao
3 bộ Hòa lưới SMA 75KW
Hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm

Đôi nét về dự án

Dự án điện mặt trời hòa lưới 252 kWp do Vũ Phong Solar - Vũ Phong Energy Group thi công lắp đặt cho khách hàng là công ty sản xuất nguyên vật liệu cung ứng cho ngành may mặc tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.
Công ty Mirae không chỉ có ngành chủ lực là sản xuất gòn, mà còn sản xuất chăn, ga, gối, đệm và đặc biệt là ngành sản xuất máy móc thiết bị và cung cấp bông sợi cho các nhà máy sản xuất đệm và tấm bông. Bên cạnh mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, công ty luôn đảm bảo tuân thủ các qui định về bảo vệ môi trường, ý thức trách nhiệm xã hội và quan tâm đến lợi ích của cộng đồng. Đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái nhà máy là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xanh hoá sản xuất của công ty.