Thông Tin Tổng Thể

Loại dự án:

BLT (Build-Lease-Transfer)

Thời gian:

2021

Công suất:

252 kWp

Địa điểm:

Yên Mỹ, Hưng Yên

252-kwp-blt-mirae-hung-yen-

Đôi nét về dự án

Dự án lắp điện năng lượng mặt trời 252 kWp, BLT – O&M Mirae, Hưng Yên. Được lắp đặt với 561 tấm pin năng lượng mặt trời Longi 450Wp hiệu suất cao cùng 3 bộ Hòa lưới SMA 75KW do Vũ Phong Energy Group thi công lắp đặt cho khách hàng công ty sản xuất nguyên vật liệu cung ứng cho ngành may mặc tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Giúp khách hàng giảm chi phí điện mỗi tháng và và Đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xanh hoá sản xuất của nhà máy.