• Đối tượng: Hộ gia đình
  • Thời gian: 2015
  • Công suất: 12000W
  • Thành Phố: Vũng Tàu
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Video Dự Án