Nhà máy Điện Năng Lượng Mặt Trời lớn nhất Việt Nam thời điểm 2018.

– Lắp đặt trên vùng bán ngập của hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh diện tích gần 500 héc ta, công suất hơn 420MWp, giá trị hơn 9000 tỷ đồng.
– Vũ Phong Energy là đơn vị thi công 1 phần của dự án điện mặt trời Tây Ninh. Hiện tại dự án điện mặt trời Tây Ninh đã hoàn thành được một phần và vẫn đang đạt tiến độ dù nước đã dâng lên ngập trắng sau cơn bão số 9 vừa qua.

Xem thêm :

Bảng Giá Lắp Điện Mặt Trời: https://vuphong.vn/dien-mat-troi/

Nhà máy Điện Năng Lượng Mặt Trời lớn nhất Việt Nam thời điểm ( 2018 )