HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ
CUNG CẤP CHỨNG CHỈ I-REC

Chứng chỉ năng lượng tái tạo quốc tế (International Renewable Energy Certificate – I-REC) là một loại Chứng chỉ về năng lượng (Energy Attribute Certificate – EAC) được sử dụng để chứng minh lượng điện năng được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo.

Hơn 95% REC được giao dịch quốc tế là I-REC. (*)

CÁC LỢI ÍCH KHI SỞ HỮU CHỨNG CHỈ I-REC

Sở hữu chứng chỉ I-REC giúp doanh nghiệp chứng minh về các cam kết liên quan đến thực hành ESG và phát triển bền vững, thu hút các nhà đầu tư cũng như gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Lợi ích về môi trường

Góp phần giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy tính bền vững

Lợi thế trên thị trường

Cải thiện uy tín, thương hiệu, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường

Lợi ích tài chính

Có thêm doanh thu từ việc mua/bán chứng chỉ I-REC

Sự công nhận toàn cầu

Được quốc tế công nhận, chứng minh cam kết của doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến sử dụng năng lượng tái tạo và khí thải carbon.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO I-REC

Quý khách hàng gửi form yêu cầu đăng ký chứng chỉ năng lượng tái tạo IREC

Vũ Phong Energy Group cung cấp các form và yêu cầu tài liệu, thông tin cần thiết cho việc đăng ký IREC

Kiểm tra email thông báo và nhận thông báo cấp chứng chỉ

Đăng ký cấp chứng chỉ năng lượng tái tạo I-REC