PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thực hành Phát triển và Quản trị Bền vững

Là nhà phát triển điện mặt trời chuyên nghiệp, doanh nghiệp năng lượng tái tạo hàng đầu Việt Nam, Vũ Phong Energy Group nhận thức rõ vai trò cũng như khả năng đóng góp của mình đến cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội. Bên cạnh thực hành ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, Vũ Phong Energy Group đồng hành với các doanh nghiệp khách hàng trong hành trình phát triển bền vững, giảm phát thải khí nhà kính thông qua các giải pháp năng lượng sạch, tín chỉ carbon…

Phát triển năng lượng sạch

 • Vũ Phong Energy Group đồng hành với các khách hàng doanh nghiệp để sử dụng điện mặt trời xanh hóa sản xuất trong vai trò nhà phát triển, nhà đầu tư, đơn vị cung cấp dịch vụ tổng thầu (EPC), vận hành bảo dưỡng (O&M)…

 • Với mô hình hợp tác PPA (Power Purchase Agreement), Vũ Phong cung cấp giải pháp tài chính giúp các doanh nghiệp có cơ hội dùng năng lượng sạch với chi phí hợp lý mà hoàn toàn không phải bỏ vốn đầu tư hệ thống.

Tư vấn trung hòa carbon

 • Bên cạnh giúp các doanh nghiệp giảm phát thải khí nhà kính thông qua sử dụng năng lượng sạch, Vũ Phong Energy Group tư vấn cho khách hàng về trung hòa carbon, tín chỉ carbon…

 • Vũ Phong Energy Group là đơn vị tiên phong tham gia tư vấn cho Thành phố Hồ Chí Minh về giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới trung hòa phát thải carbon nội bộ giai đoạn 2023-2028.

Con người – Giá trị cốt lõi đầu tiên

 • Con người là giá trị cốt lõi đầu tiên trong 5 giá trị cốt lõi của Vũ Phong Energy Group (Con người – Chất lượng – Cải tiến – Chính trực – Cùng phát triển). Nhận thức con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, Vũ Phong Energy Group luôn nỗ lực hết mình để nhân viên phát huy tối đa khả năng và đạt được mục tiêu nghề nghiệp.
 • Vũ Phong Energy Group góp phần tạo việc làm trong ngành năng lượng tái tạo, mang đến cuộc sống sung túc cho nhân viên, và đóng góp phúc lợi cho cộng đồng xã hội.
 • Vũ Phong Energy Group cũng tạo các cơ hội phát triển cho lao động nữ. Tỷ lệ nữ lãnh đạo cấp cao ở Vũ Phong cao, 2 trên 5 thành viên Ban Giám đốc là nữ.

Thực hành tốt HSE

 • Tại Vũ Phong Energy Group, tuân thủ đúng các tiêu chuẩn HSE (Sức khỏe, An toàn và Môi trường) là một trong những ưu tiên hàng đầu. Vũ Phong đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001 (Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp), ISO 14001 (Hệ thống quản lý môi trường) và ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng) bằng cách triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân viên cũng như khách hàng, đối tác, bảo vệ sức khỏe và môi trường.

Hỗ trợ, chia sẻ với cộng đồng

 • Vũ Phong Energy Group luôn quan tâm đến trách nhiệm xã hội, hỗ trợ cộng đồng với nhiều hoạt động chia sẻ như: đồng hành trong các dự án mang năng lượng sạch đến với mọi người dân, đặc biệt là những người dân vùng sâu, vùng xa, nơi hải đảo, biên giới, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tài trợ học bổng tạo điều kiện thuận lợi cho các em nhỏ tới trường; hỗ trợ các địa phương khi xảy ra dịch bệnh; tham gia chương trình hiến máu nhân đạo…
 • Vũ Phong Energy Group góp phần tạo việc làm trong ngành năng lượng tái tạo, mang đến cuộc sống sung túc cho nhân viên, và đóng góp phúc lợi cho cộng đồng xã hội.
 • Phát triển bền vững và thực hành ESG là một định hướng phát triển đã nhận được sự nhất trí cao của Hội đồng quản trị cũng như Ban Giám đốc Vũ Phong Energy Group.
 • Tất cả các khối, bộ phận tại Vũ Phong Energy Group cũng như tại các công ty thành viên đều nghiêm túc tuân thủ quy định, thực hiện các kế hoạch hoạt động theo định hướng về phát triển bền vững đã được đưa ra bởi HĐQT và Ban Giám đốc.
 • Chủ tịch HĐQT của Vũ Phong Energy Group, ông Phạm Nam Phong, hiện còn là thành viên của Tổ Nghiên cứu về Kinh tế xanh và Chuyển đổi xanh của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2025, hướng tới 2030, tầm nhìn 2050.

Vũ Phong Energy Group sẵn sàng tư vấn cho các doanh nghiệp khách hàng về thực hành phát triển bền vững, ESG cũng như các giải pháp năng lượng sạch, tín chỉ carbon…

Chia sẻ góc nhìn

Nơi chia sẻ về những góc nhìn, câu chuyện liên quan đến phát triển bền vững, các tiêu chí ESG và mục tiêu phát triển vững của Liên Hợp Quốc (SDGs).