Vũ Phong Solar là đơn vị thi công Nhà máy Điện năng lượng mặt trời ADANI tại Ninh Thuận có công suất 50MWp.