Thông Tin Tổng Thể

Thời gian:

2017

Công suất:

3MWp

Địa điểm:

Đồng Nai

Dự án lắp hệ thống điện mặt trời Hòa Lưới 3MWp tại Đồng Nai

Vũ Phong Energy Group là nhà phát triển điện mặt trời chuyên nghiệp, doanh nghiệp năng lượng tái tạo hàng đầu tại Việt Nam. Vào năm 2017, Vũ Phong Energy Group đã thực hiện dự án lắp hệ thống điện mặt trời Hòa Lưới 3MWp tại Đồng Nai.

Dự án có công suất 3MW, được lắp đặt trên mái nhà xưởng của một công ty sản xuất giấy. Hệ thống sử dụng các tấm pin mặt trời chất lượng cao của SolarV, thương hiệu năng lượng mặt trời của Vũ Phong Energy Group. Hệ thống được kết nối với lưới điện quốc gia thông qua bộ biến tần và bộ đếm năng lượng.

Dự án mang lại nhiều lợi ích cho chủ đầu tư, như tiết kiệm chi phí điện, giảm lượng khí thải CO2, tăng giá trị cho nhà xưởng và góp phần phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam. Dự án cũng là minh chứng cho năng lực thi công và vận hành của Vũ Phong Energy Group trong lĩnh vực điện mặt trời hòa lưới.

Vũ Phong Energy Group