Vì sao các nhà máy điện mặt trời cần dịch vụ vận hành, bảo dưỡng (O&M)?