Nhà máy điện mặt trời Bim 2

Vũ Phong Energy Group là đơn vị tham gia thi công và hiện đang thực hiện O&M nhà máy Điện Năng Lượng Mặt Trời Bim 2 tại Thuận Nam, Ninh Thuận có tổng công suất 250 MWp, tổng vốn đầu tư 4.979 tỷ đồng.