Vũ Phong Solar là đơn vị thi công nhà máy Điện Năng Lượng Mặt Trời Bim 2 tại Thuận Nam, Ninh Thuận có tổng công suất 250MWp, diện tích chiếm đất 247,5ha, tổng vốn 4.979 tỷ đồng.