ESG là gì? Tại sao các công ty cần đầu tư vào ESG?

esg-la-gi

ESG là gì?

ESG là cụm từ viết tắt bởi Environmental (Môi trường); Social (Xã hội) và Governance (Quản trị doanh nghiệp). Đây là một bộ tiêu chuẩn để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng, tác động của doanh nghiệp đến cộng đồng.

Các thành phần trong bộ tiêu chí ESG

 • Môi trường (Environmental): Đánh giá các vấn đề liên quan đến tác động của doanh nghiệp đến môi trường sống, như phát thải khí nhà kính, quản lý nước và chất thải, nguồn cung nguyên liệu thô, tác động từ biến đổi khí hậu…
 • Xã hội (Social): Đánh giá các vấn đề liên quan đến sự đa dạng, công bằng và hòa nhập của doanh nghiệp trong nội bộ và với các bên liên quan, như quản lý lao động, an ninh và bảo mật dữ liệu, quan hệ cộng đồng…
 • Quản trị (Governance): Đánh giá các vấn đề liên quan đến quản trị công ty, đạo đức kinh doanh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tuân thủ các quy định pháp luật…

Tiêu chuẩn ESG là gì?

Tiêu chuẩn ESG được xem là một công cụ để giúp đánh giá mức độ thực hành ESG của doanh nghiệp, là cơ sở để nhận biết các công ty có trách nhiệm xã hội. Các doanh nghiệp sẽ báo cáo mức độ thực hành ESG của mình dựa trên các bộ khung báo cáo phát triển bền vững.

Bộ khung báo cáo phát triển bền vững

Các khung báo cáo phát triển bền vững chính hiện nay có thể kể đến như:

 • Khung báo cáo của Sáng kiến Báo cáo toàn cầu (GRI): Bộ chuẩn mực của GRI bao gồm: 3 chuẩn mực toàn cầu (Universal Standards) áp dụng cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp; 33 chuẩn mực liên quan đến các nội dung cụ thể và được chia làm ba nhóm: Kinh tế, môi trường, xã hội. Các tổ chức, doanh nghiệp chỉ lựa chọn và sử dụng các chuẩn mực có liên quan dựa trên các lĩnh vực trọng yếu.
 • Khung báo cáo của Hội đồng Báo cáo tích hợp quốc tế (IIRC)
 • Khung báo cáo của Hội đồng Báo cáo phát triển bền vững tiêu chuẩn (SASB)
 • Khung báo cáo của Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc (UN Global Compact)

Tại Việt Nam, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) thuộc VCCI đã xây dựng bộ chỉ số CSI 2022 với 130 chỉ số. CSI được xem như một công cụ hỗ trợ quản trị doanh nghiệp bền vững, giúp doanh nghiệp có thể tự đánh giá “sức khỏe” của mình trên các khía cạnh kinh tế – xã hội – môi trường. Sử dụng CSI cũng hỗ trợ doanh nghiệp thực hành khung đánh giá ESG.

Chỉ số ESG dùng làm gìDoanh nghiệp cần thực hành nhiều hoạt động bền vững khác nhau trong các khía cạnh ESG (Ảnh minh họa internet)

Để đánh giá, xếp hạng mức độ thực hành ESG của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, còn có các nhóm chỉ số phát triển bền vững.

Chiến lược ESG là gì và tại sao nó quan trọng?

Chiến lược ESG là cách mà doanh nghiệp tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động kinh doanh của mình, nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả, tăng cường uy tín và tạo ra giá trị cho các bên liên quan.

Chiến lược ESG quan trọng vì nó giúp doanh nghiệp đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư, khách hàng, nhân viên, cộng đồng và chính phủ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Nó cũng giúp doanh nghiệp đối mặt với những thách thức lớn của thế giới như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng, thiếu nguồn lực và an ninh mạn

Chỉ số phát triển bền vững

Các nhóm chỉ số phát triển bền vững có thể kể đến như:

 • Chỉ số Dow Jones – Dow Jones Sustainability Indices (DJSI): Là một trong những nhóm chỉ số phát triển bền vững nổi tiếng nhất trên thế giới và là quy chuẩn toàn cầu đầu tiên về đầu tư bền vững. DJSI là chỉ số giá của rổ chứng khoán từ các công ty hàng đầu thế giới dựa trên các tiêu chí về kinh tế, môi trường và xã hội. Khoảng 4.500 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất được chọn ra từ danh mục S&P Global BMI (khoảng 10.000 doanh nghiệp). Các doanh nghiệp này sẽ tham gia bài đánh giá phát triển bền vững S&P Global (CSA), sau đó chọn 10% doanh nghiệp có điểm cao nhất trong mỗi ngành vào rổ chứng khoán DJSI.
 • Chỉ số MSCI KLD Domini 400 Social Index: là chỉ số bền vững đầu tiên trên thế giới, được xây dựng từ việc chọn ra 400 công ty có điểm MSCI ESG Ratings cao nhất từ chỉ số MSCI USA IMI Index. Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực không phù hợp với các giá trị phát triển bền vững như sản xuất sản phẩm có chứa cồn, thuốc lá, vũ khí, năng lượng hạt nhân, văn hóa phẩm đồi trụy và biến đổi gen sẽ không được tham gia nhóm chỉ số này.
 • Chỉ số FTSE4Good: từ 7.200 công ty được lựa chọn từ các thị trường phát triển và đang phát triển, người ta sẽ chọn các công ty có đánh giá bền vững (ESG Ratings) cao nhất. Để được lựa chọn vào bước chấm điểm ESG Ratings, các doanh nghiệp phải nằm trong rổ chỉ số FTSE Developed Index hoặc FTSE All-Share Index. ESG Ratings có hơn 300 chỉ số, tùy tính chất đặc thù của từng doanh nghiệp mà các chỉ số khác nhau sẽ được sử dụng.
 • Tại Việt Nam: Chỉ số bền vững Việt Nam VNSI là chỉ số giá được tính theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng. Nó bao gồm các cổ phiếu của các doanh nghiệp có điểm phát triển bền vững tốt nhất được niêm yết trên HOSE thuộc VN100. Các công ty này sẽ được chấm điểm Phát triển bền vững bởi HOSE và chọn ra 20 đơn vị có điểm cao nhất để đưa vào chỉ số.

Ngoài ra, một số tổ chức sẽ cung cấp các ESG credential. ESG credential (chứng chỉ ESG) là gì? ESG credential là một chứng chỉ hoặc chứng nhận về ESG, thể hiện rằng doanh nghiệp hoặc tổ chức đã đáp ứng các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu về ESG của một tổ chức cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận. ESG credential có thể giúp doanh nghiệp hoặc tổ chức nâng cao uy tín, tăng cường khả năng cạnh tranh và thu hút các bên liên quan.

Mức độ sẵn sàng thực hành ESG tại việt nam

Theo báo cáo về Mức độ sẵn sàng thực hành ESG tại Việt Nam năm 2022 do PwC (một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới hiện nay) thực hiện năm 2022, có đến 80% các doanh nghiệp đưa ra cam kết hoặc lên kế hoạch sẽ thực hành ESG trong 2 – 4 năm tới. Trong đó, 57% các doanh nghiệp FDI đã xây dựng các cam kết rõ ràng về ESG. 58% các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam cho biết có kế hoạch cam kết ESG trong tương lai gần. Ngoài ra, 40% doanh nghiệp tư nhân/gia đình trong khảo sát cho biết đã đặt ra các cam kết ESG.

Hầu hết các doanh nghiệp tại Việt Nam xếp yếu tố Quản trị (G) là ưu tiên hàng đầu trong chương trình triển khai với 62% lựa chọn, xếp sau đó là yếu tố Môi trường (E) với 22% và Xã hội (S) với 16%.

Chỉ số ESG dùng làm gìNhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng năng lượng tái tạo trong quá trình thực hành ESG

Tại sao các công ty cần đầu tư vào ESG ?

ESG không chỉ là một xu hướng mà còn là một yếu tố quyết định cho sự thành công và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tương lai. Các lợi ích của việc thực hành ESG cho doanh nghiệp có thể kể đến như:

 • Hấp dẫn các nhà đầu tư. Việc thực hành ESG đang thay đổi cách thức định giá doanh nghiệp và sự hấp dẫn của doanh nghiệp trong mắt các nhà đầu tư. ESG giúp các nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, không chỉ dựa vào các chỉ số tài chính truyền thống. Thông qua các chỉ số ESG, các nhà đầu tư có thể lựa chọn các doanh nghiệp có chiến lược ESG kinh doanh bền vững, góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu về môi trường và xã hội, và tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông.
 • Tăng cường uy tín của doanh nghiệp, tăng thiện cảm của khách hàng, nhân viên và các bên liên quan. Người tiêu dùng đang ngày càng quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ được tạo ra bởi mô hình phát triển bền vững.
 • Giảm rủi ro về pháp lý, tài chính, danh tiếng và an ninh
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí và tiết kiệm tài nguyên
 • Khai thác các cơ hội mới về thị trường, sản phẩm và dịch vụ
 • Đóng góp tích cực cho xã hội và môi trường

Theo khảo sát của PwC nêu tại báo cáo Mức độ sẵn sàng thực hành ESG tại Việt Nam năm 2022, trong các yếu tố chính thúc đẩy tổ chức triển khai cam kết thực hành ESG, 2 yếu tố đứng đầu là để cải thiện hình ảnh thương hiệu, uy tín và Duy trì cạnh tranh trên thị trường.

Vũ Phong Energy Group thực hành ESG và Quản trị Bền vững SDGs

Là nhà phát triển điện mặt trời chuyên nghiệp, doanh nghiệp năng lượng tái tạo hàng đầu Việt Nam, Vũ Phong Energy Group nhận thức rõ vai trò cũng như khả năng đóng góp của mình đến cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội. Bên cạnh thực hành ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, Vũ Phong Energy Group đồng hành với các doanh nghiệp khách hàng trong hành trình phát triển bền vững, giảm phát thải khí nhà kính thông qua các giải pháp năng lượng sạch, tín chỉ carbon…

Xem thêm tại: https://vuphong.vn/sdgs-esg/

Vũ Phong Energy Group

Nhận Ngay Báo Giá

  Tên cá nhân (*)

  Số điện thoại (*)

  Đầu tư doanh nghiệp

  Mã số thuế .

  Email (*)

  Tỉnh thành (*)

  Loại mái (*)

  Diện tích (m²).

  Số tiền muốn đầu tư

  Địa chỉ

  Thông tin


  Hóa đơn tiền điện hàng tháng

  3.500.000 VND/ tháng

  Chúng tôi sẽ giúp gia đình bạn tiết kiệm chi phí điện ngay bây giờ và trong nhiều năm tới.