Giảm lượng điện ban ngày giá cao, giảm chi phí làm mát tòa nhà.

Đầu tư một lần cho nguồn điện sạch hơn 30 năm.

Nâng cao hình ảnh hiện đại cho người dùng và công trình.

Giảm tiền điện, sống xanh hơn, bắt kịp xu hướng với điện mặt trời.

Hộ Gia Đình

home_energy_feature_1

Nhu cầu thấp

Hệ thống 3 kWp trở xuống cho gia đình dùng điện 1 – 2 triệu đồng/tháng (600 – 1200 kWh/tháng)

home_energy_feature_2

Nhu cầu trung bình

Hệ thống 4 – 5 kWp cho gia đình dùng điện 2 – 3 triệu đồng/tháng (1200 – 1800 kWh/tháng)

home_energy_feature_3

Nhu cầu cao

Hệ thống 6 – 8 kWp cho gia đình dùng tiền điện 3 – 4 triệu đồng/tháng (1800 – 2400 kWh/tháng)

Bắt Đầu Nào

Doanh Nghiệp & Tổ Chức

home_energy_feature_4

Hệ thống Cơ bản

Hệ thống 50 kWp trở xuống thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện dưới 50 triệu/tháng.

home_energy_feature_5

Hệ thống Trung bình

Hệ thống 50 – 100 kWp thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện 50 - 100 triệu/tháng.

home_energy_feature_6

Hệ thông Nâng cao

Hệ thống 100 kWp trở lên thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện trên 100 triệu/tháng.

Xem Giải Pháp

HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Điện Mặt Trời Hòa Lưới

Hệ thống điện năng lượng mặt trời được đấu nối vào lưới điện hiện có, cùng cấp điện trực tiếp cho thiết bị, vừa giúp giảm tiền điện vừa bán điện mặt trời dư cho lưới.

Đọc Tiếp

Điện Mặt Trời Độc Lập

Hệ thống điện năng lượng mặt trời tự hoạt động độc lập mà không cần nối vào lưới điện, năng lượng được lưu vào battery trước khi cấp cho thiết bị, giúp người dùng tự chủ nguồn điện.

Đọc Tiếp

Trang Trại Điện Mặt Trời

Vũ Phong Solar đơn vị tiên phong đáp ứng đầy đủ dịch vụ về trang trại điện mặt trời tại Việt Nam

Đọc Tiếp

Đèn Đường Điện Mặt Trời

Chiếu sáng đường phố và các không gian ngoài trời bằng điện năng lượng mặt trời, hoạt động tự động và tuyệt đối an toàn.

Đọc tiếp

Chat với Vũ Phong Solar
DMCA.com Protection Status