Giảm lượng điện ban ngày giá cao, giảm chi phí làm mát tòa nhà.

Đầu tư một lần cho nguồn điện sạch hơn 30 năm.

Nâng cao hình ảnh hiện đại cho người dùng và công trình.

Giảm tiền điện, sống xanh hơn, bắt kịp xu hướng với điện mặt trời.

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI VŨ PHONG ENERGY GROUP ĐÃ TRIỂN KHAI

  • he-thong-dien-mat-troi-hoa-luoi-806kwp-phu-quy-binh-thuan
  • he-thong-dien-mat-troi-hoa-luoi-1-13mwp-tan-thanh-nam-dinh
  • he-thong-dien-mat-troi-hoa-luoi-49kwp-ben-cat-binh-duong
  • he-thong-dien-mat-troi-hoa-luoi-889kwp-tien-giang
  • he-thong-dien-mat-troi-hoa-luoi-3mwp-dau-tieng-binh-duong
  • he-thong-dien-mat-troi-hoa-luoi-800kwp-ben-cat-binh-duong
  • he-thong-dien-mat-troi-hoa-luoi-1mwp-ben-cat-binh-duong
  • he-thong-dien-mat-troi-hoa-luoi-769kwp-chau-thanh-ben-tre

Hệ thống điện năng lượng mặt trời được đấu nối vào lưới điện hiện có, cùng cấp điện trực tiếp cho thiết bị, vừa giúp giảm tiền điện vừa bán điện mặt trời dư cho lưới.

Đọc Tiếp

Hệ thống điện năng lượng mặt trời tự hoạt động độc lập mà không cần nối vào lưới điện, năng lượng được lưu vào battery trước khi cấp cho thiết bị, giúp người dùng tự chủ nguồn điện.

Đọc Tiếp

Vũ Phong Energy Group đơn vị tiên phong đáp ứng đầy đủ dịch vụ về trang trại điện mặt trời tại Việt Nam

Đọc Tiếp

Chiếu sáng đường phố và các không gian ngoài trời bằng điện năng lượng mặt trời, hoạt động tự động và tuyệt đối an toàn.

Đọc tiếp