Giảm lượng điện ban ngày giá cao, giảm chi phí làm mát tòa nhà.

Đầu tư một lần cho nguồn điện sạch hơn 30 năm.

Nâng cao hình ảnh hiện đại cho người dùng và công trình.

Giảm tiền điện, sống xanh hơn, bắt kịp xu hướng với điện mặt trời.

Hộ Gia Đình

home_energy_feature_1

Nhu cầu thấp

Hệ thống 3 kWp trở xuống cho gia đình dùng điện 1 – 2 triệu đồng/tháng (600 – 1200 kWh/tháng)

home_energy_feature_2

Nhu cầu trung bình

Hệ thống 4 – 5 kWp cho gia đình dùng điện 2 – 3 triệu đồng/tháng (1200 – 1800 kWh/tháng)

home_energy_feature_3

Nhu cầu cao

Hệ thống 6 – 8 kWp cho gia đình dùng tiền điện 3 – 4 triệu đồng/tháng (1800 – 2400 kWh/tháng)

Bắt Đầu Nào

Doanh Nghiệp & Tổ Chức

home_energy_feature_4

Hệ thống Cơ bản

Hệ thống 50 kWp trở xuống thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện dưới 50 triệu/tháng.

home_energy_feature_5

Hệ thống Trung bình

Hệ thống 50 – 100 kWp thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện 50 - 100 triệu/tháng.

home_energy_feature_6

Hệ thông Nâng cao

Hệ thống 100 kWp trở lên thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện trên 100 triệu/tháng.

Xem Giải Pháp

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI

Điện Mặt Trời Hòa Lưới

Là hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời (NLMT) để tạo ra điện, được nối vào hệ thống điện lưới hiện có, nên gọi là hệ thống hòa lưới (hay nối lưới).

Đọc Tiếp

Điện Mặt Trời Độc Lập

Là hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời (NLMT) để tạo ra điện, tự hoạt động mà không cần nối vào lưới điện công cộng, nên gọi là hệ thống độc lập.

Đọc Tiếp

Bơm Nước Điện Mặt Trời

Hệ thống là sự kết hợp lý tưởng của nhu cầu nước tưới và nguồn năng lượng mặt trời vô tận miễn phí, giữ gìn môi trường, tiết kiệm năng lượng và giảm tối đa chi phí.

Đọc Tiếp

Đèn Đường Điện Mặt Trời

Hệ thống đèn chiếu sáng đường phố, công viên, lối đi và các không gian ngoài trời bằng điện năng lượng mặt trời.

Đọc tiếp

VŨ PHONG CÓ MẶT TẠI

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Nhắn Tin Cho SolarV Vũ Phong