Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo

Vũ Phong Energy là đơn vị thi công nhà máy Điện Năng Lượng Mặt Trời Vĩnh Hảo tại Bình Thuận có công suất 50 MWp.