Vũ Phong Solar là đơn vị thi công nhà máy Điện Năng Lượng Mặt Trời Vĩnh Hảo tại Bình Thuận có công suất 50MWp.