Vũ Phong Solar là đơn vị thi công nhà máy Điện Năng Lượng Mặt Trời Bitexco tại Ninh Thuận có công suất 50MWp.