Cơ Hội Việc Làm

CON NGƯỜI - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Nhận thức con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, Vũ Phong Energy Group luôn nỗ lực hết mình để nhân viên phát huy tối đa khả năng và đạt được mục tiêu nghề nghiệp.
Vũ Phong luôn tìm kiếm những cá nhân tài năng để đồng hành phát triển vì sứ mệnh chung. Đó là: “Phát triển năng lượng sạch vì một môi trường xanh và phát triển bền vững”