Vũ Phong Solar là đơn vị thi công nhà máy Điện Năng Lượng Mặt Trời Hồng Phong tại Bình Thuận có công suất 325MWp.