Trung hòa Carbon

Giải pháp Net-Zero

Trung Hòa Carbon

& Giải Pháp

Net-Zero

VP Carbon là Công ty thành viên của Vũ Phong Energy Group, công ty năng lượng tái tạo hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giảm phát thải khí nhà kính một cách hiệu quả, hướng tới lộ trình Net-Zero thông qua các dịch vụ liên quan đến giảm phát thải, chứng nhận năng lượng tái tạo, v.v.​

Xem thêm tại

GIẢI PHÁP CUNG CẤP

Đầu tư và hợp tác các dự án chứng chỉ
năng lượng tái tạo (I-RECs) và tín chỉ carbon (CERs)

Tư vấn lộ trình
và giải pháp Net-Zero

MỤC TIÊU: 100% NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO | NET-ZERO

Với vai trò là đối tác trên lộ trình Net-Zero, VP Carbon sẽ là đơn vị tư vấn về lộ trình Net-Zero phù hợp với bối cảnh của từng đối tác và tuân thủ các tiêu chuẩn ESG quốc tế.

Cần thêm thông tin ...

Vui lòng gọi hotline 1800 7171 hoặc email: hello@vuphong.com