TÍN CHỈ CARBON

VŨ PHONG ENERGY GROUP - ĐƠN VỊ TIÊN PHONG TƯ VẤN CHO
TP HỒ CHÍ MINH TRONG TIẾN TRÌNH TRUNG HÒA PHÁT THẢI
CARBON NỘI BỘ GIAI ĐOẠN 2023-2028

Đầu tư tín chỉ carbon

Thông qua việc phát triển các dự án NLTT, asset-co để tạo ra các tín chỉ carbon tại địa phương cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Phân phối

Tiên phong trong việc phân phối-mua bán các tín chỉ carbon nội bộ.

Tư vấn

Thực hiện dịch vụ tư vấn việc trung hòa phát thải carbon cho các doanh nghiệp khách hàng.

Chứng chỉ năng lượng tái tạo quốc tế (International Renewable Energy
Certificate – I-REC) là một loại Chứng chỉ về năng lượng (Energy
Attribute Certificate - EAC) được sử dụng để chứng minh lượng điện
năng được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo. Với mỗi I-REC sẽ
tương đương với 1 MWh điện tái tạo.

Lợi ích khi sở hữu Chứng chỉ I-REC

Lợi ích về môi trường

Góp phần giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy tính bền vững

Lợi ích tài chính

Có thể tiếp cận các ưu đãi của Chính phủ như ưu đãi về thuế, ngoài ra, có thêm doanh thu từ việc mua/bán chứng chỉ I-REC

Lợi thế trên thị trường

Cải thiện uy tín, thương hiệu, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường

Sự công nhận toàn cầu

Được quốc tế công nhận, chứng minh cam kết của doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến sử dụng năng lượng tái tạo và khí thải carbon

XEM THÊM VỀ THÔNG TIN CHỨNG CHỈ I-REC

Cần thêm thông tin ...

Vui lòng gọi hotline 1800 7171 hoặc email: hello@vuphong.com