• Thời gian: 2016
  • Công suất: 5000W
  • Thành phố: Phú Yên
  • Tình trạng: Hoàn thành