Doanh nhân Phạm Nam Phong, CEO Vũ Phong Solar: Luôn đặt mình vào vị trí khách hàng