Lý giải “sức nóng” đầu tư dự án điện mặt trời mái nhà và mặt đất