Hành trình hơn 4 tháng mang điện mặt trời ra đảo của “biệt đội” Trường Sa Vu Phong Energy Group