Câu chuyện kinh doanh của CEO Phạm Nam Phong và lời khuyên dành cho các bạn trẻ khởi nghiệp