Có nên lắp điện năng lượng mặt trời không, bao lâu hoàn vốn?