Điện mặt trời áp mái: Chủ đầu tư được tạo mọi điều kiện phát triển