Nên lắp hệ thống điện mặt trời độc lập khi nào, vì sao?