Suất đầu tư 1MWp điện mặt trời áp mái mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?