Lễ bàn giao hệ thống điện mặt trời áp mái 2MWp theo mô hình BLT cho nhà máy bao bì Đông Nam Việt