Dùng điện mặt trời có nguy hiểm không – chuyên gia giải đáp