Điện mặt trời áp mái tại các khu công nghiệp: Cơ hội “vàng” để đầu tư