Hệ thống pin mặt trời xoay theo hướng nắng – Hiệu suất cao hơn đến 30%