[BLT điện mặt trời] Rộ xu hướng doanh nghiệp hùn mái nhà để dùng điện sạch với giá rẻ