Vũ Phong Energy Group đồng hành cùng Vinamilk phát triển bền vững