Vũ Phong Solar lắp đặt điện mặt trời cho toàn bộ nhà phố Khu đô thị thông minh Thành Đô