Lắp đặt điện mặt trời ở các tòa nhà cao tầng – vấn đề cấp thiết?