Điện mặt trời – một giải pháp thiết kế cho các tòa nhà xanh