Vũ Phong Solar ký kết hợp tác với King Coffee lắp đặt hệ thống điện mặt trời trị giá 2 triệu USD