CEO Vũ Phong Solar: Chọn điện mặt trời vì “nó quá mới”