CEO Vũ Phong Solar : Chọn điện mặt trời vì “nó quá mới”