Mừng sinh nhật, Vũ Phong bước sang năm thứ 13 trong hành trình phát triển