Thứ trưởng Bộ Công Thương giải đáp thắc mắc về điện mặt trời áp mái