SDG8: Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế

sdg8-cong-viec-tot-va-tang-truong-kinh-te

Trong 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, Mục tiêu 8 SDG8 hướng đến việc đảm bảo phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững, toàn diện, liên tục, tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người.

Theo “Báo cáo quốc gia năm 2020: Tiến độ 5 năm thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững” (Báo cáo SDGs quốc gia năm 2020) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tháng 10/2021, Việt Nam sẽ gặp thách thức để hoàn thành mục tiêu Mục tiêu 8 nhưng đến năm 2030 chắc chắn sẽ hoàn thành 5/10 mục tiêu cụ thể, gồm các mục tiêu 8.1 (về tăng trưởng GDP bình quân đầu người), mục tiêu 8.5, 8.6 (về tạo việc làm), mục tiêu 8.7 (về xóa bỏ lao động cưỡng bức, lao động trẻ em) và mục tiêu 8.10 (về tăng cường năng lực thể chế tài chính).

Xác định SDG8 là một trong các mục tiêu chính trong chuỗi SDGs mà Vũ Phong Energy Group theo đuổi, Vũ Phong luôn nỗ lực ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm tạo nên môi trường sản xuất thuận lợi, năng suất và thu nhập thỏa đáng cho người lao động. Với việc mở rộng 9 văn phòng trải dài khắp 3 miền của đất nước và liên tiếp thực hiện các dự án công suất lớn, Vũ Phong đã tạo ra công việc với thu nhập tốt cho nhiều người, bao gồm cả nhân viên Vũ Phong và các lao động địa phương.

 Mời bạn cùng tìm hiểu chi tiết về Mục tiêu 8 qua hình ảnh dưới đây:

sdg8-cong-viec-tot-va-tang-truong-kinh-teThông tin tham khảo:

Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (Quyết định số 622/QĐ-TTg, ngày 10/5/2017)

Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 681/QĐ-TTg, ngày 04/6/2019)

Nghị quyết Về phát triển bền vững (Nghị quyết số 136/NQ-CP, ngày 25/9/2020)

Báo cáo quốc gia năm 2020: Tiến độ 5 năm thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Xem thêm: 

Vũ Phong Energy Group

Xem thêm bài viết tiếng Anh

Tải infographic tại đây

5/5 - (1 bình chọn)

Nhận Ngay Báo Giá

  Tên cá nhân (*)

  Số điện thoại (*)

  Đầu tư doanh nghiệp

  Mã số thuế .

  Email (*)

  Tỉnh thành (*)

  Loại mái (*)

  Diện tích (m²).

  Số tiền muốn đầu tư

  Địa chỉ

  Thông tin


  Hóa đơn tiền điện hàng tháng

  3.500.000 VND/ tháng

  Chúng tôi sẽ giúp gia đình bạn tiết kiệm chi phí điện ngay bây giờ và trong nhiều năm tới.