Tận dụng năng lượng tái tạo: Chiến lược thắng kép cho ngành chế biến thủy hải sản