Sắp hoàn thành Giai đoạn 1 nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Việt Nam