Điện mặt trời mái nhà có cần được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy?