Hybrid Inverter là gì, khác gì so với Inverter On-Grid, Off-Grid?