Đèn mặt trời SolarV thắp sáng căn nhà tình thương tại Cam Ranh, Khánh Hòa