Waves Group cung cấp dịch vụ về thủy triều cho Simec Atlantis tại Nhật Bản