Vũ Phong Solar tham gia phát triển dự án điện mặt trời trên đảo Phú Quý, Bình Thuận