Vũ Phong Solar tài trợ cuộc thi về trí tuệ nhân tạo AI Hack 2020