Vũ Phong Energy Group ủng hộ 100 triệu đồng đợt 1 cho Quỹ mua vaccine phòng chống Covid-19